Technik elektryk 2018

Technik elektryk 311303

TECHNIK ELEKTRYK to zawód szerokoprofilowy kształcący fachowców z szeroko rozumianej dziedziny elektryki.

Technik elektryk posiada wiedzę z zakresu projektowania instalacji elektrycznych, wytwarzania, eksploatacji  maszyn i urządzeń elektrycznych, układów energoelektronicznych, obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Podczas całego cyklu kształcenia uczeń osiągnie efekty kształcenia stanowiące podstawę uzyskania następujących kwalifikacji:
•    EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
zdawany po drugim semestrze klasy III
•    EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
zdawany po pierwszym semestrze klasy IV
 
   
 
Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał wykonywać między innymi następujące zadania zawodowe:
 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

   

Perspektywy zatrudnienia:
 • elektrownie  i zakłady energetyczne,
 • firmy produkujące maszyny i urządzenia elektryczne,
 • zakłady dowolnej branży przemysłowej w służbach utrzymania ruchu,
 • zakłady gospodarki komunalnej,
 • firmy usługowe naprawiające maszyny i urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • firmy projektujące i wykonujące instalacje elektryczne,
 • własna firma zajmująca się wykonywaniem instalacji elektrycznych i... czego tylko sobie zapragniesz.
   
   

Oczywiście nasze technikum zapewni solidne podstawy do podjęcia dalszej nauki na studiach technicznych branży elektryczno-elektronicznej, informatyki technicznej.
 
06
Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl