Technik hotelarstwa 2016

 O techniku hotelarstwa w ZSP nr 1:
Wypowiedź Dyrektor Centrum Molo
Wypowiedź Dyrektor Hotelu Prezydent
Wypowiedź absolwenta

Gimnazjalisto!

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już zakończyć. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Ucząc się w technikum, a nie w liceum spędzasz tylko jeden rok więcej, a zdobywasz zawód i maturę. Odbywasz praktyki w dobrych hotelach, zdobywając doświadczenie i jeśli jesteś dobry w tym co robisz, to możesz znaleźć pracę nawet bez studiów.
Nasi nauczyciele wyposażą Cię w umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Nauczysz się sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym (angielskim lub niemieckim), tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy. Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość opanowania teoretycznej wiedzy, ale zorganizuje także praktyki w obiektach noclegowych w całej Polsce.
 

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne w szkole, w hotelu oraz miesięczne praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w hotelach oraz ośrodkach turystycznych w kraju i za granicą.

W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej uczniowie otrzymają tytuł technika hotelarstwa i uzyskają efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu obejmujące:

Kwalifikację 1: Planowanie i realizacja usług w recepcji (480 godz.),
Kwalifikację 2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (320 godz.),
 

 

             

 

  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami.

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) w dziedzinie ekonomicznej lub na dowolnie wybranym kierunku.
 
 
 


W ramach nauki wyodrębnione są trzy bloki programowe:

I. Ekonomiczno-prawny - blok ten obejmuje wykształcenie myślenia, którego podstawą jest rachunek ekonomiczny, uczenie przedsiębiorczości i podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych a także przygotowanie do podjęcia działalności na własny rachunek.
Program tego bloku realizowany jest na następujących przedmiotach:
 • podstawy ekonomiczne,
 • podstawy prawne w hotelarstwie,
 • marketing w hotelarstwie,
 • podstawy rachunkowości
 • finanse.  
II.    Obsługa gościa hotelowego - obejmuje wykształcenie umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, a zatem wykonywania wszystkich czynności oraz świadczenia usług turystycznych i towarzyszących. W tym bloku młodzież uczy się komunikować i biegle posługiwać się językiem obcym w tym również w zakresie słownictwa zawodowego. W ramach tego bloku uczniowi zdobywają wiedzę i umiejętności na następujących przedmiotach:
 • organizacja i technika pracy w hotelarstwie,
 • usługi turystyczne,
 • zasady żywienia z technologią gastronomiczną,
 • obsługa konsumenta,
 • 2 języki obce zawodowe (j. niemiecki i j, angielski),
 • komunikowanie się.
III.    Technika pracy biurowej - obejmuje umiejętności związane z prowadzeniem korespondencji oraz obsługiwaniem nowoczesnego sprzętu biurowego, w tym korzystania z komputerowych programów użytkowych (Chart hotelowy). Blok programowy technika pracy biurowej realizowany jest na następujących przedmiotach:
 • prowadzenie korespondencji biurowej,
 • techniczne środki biurowe.

 

 

 Nasza szkoła posiada następujące pracownie kształcące w zawodzie technik hotelarstwa:

 

 • hotelarską z częścią recepcyjną
 • hotelarską z jednostką mieszkalną,
 • technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta,
 • komputerową,
 • techniki biurowej.   

Przedmioty zawodowe:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Praktyczna obsługa gościa w recepcji
 • Ekonomia i prawo w hotelarstwie
 • Obsługa konsumenta|
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • Marketing w hotelarstwie
 • Rachunkowość zawodowa
 • Język obcy zawodowy (angielski i niemiecki)
 • Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe

   

Szczególną rolę w kształceniu naszych uczniów odgrywają miesięczne praktyki zawodowe. Współpracujemy z obiektami takimi jak: hotele Bristol, Jan III Sobieski, Marriott, Novotel, Sheraton, Gromada w Warszawie, Hotel Grand w Łodzi, Hotel Neptun w Juracie, Hotel Jantar w Polanicy Zdrój, Hotel Radisson Blu w Szczecinie, Hotel Laguna oraz Jantar w Ustce, Hotel Zagroń w Szczyrku, Hotel Corum w Karpaczu,  Hotel Pod Jedlami w Wiśle, Hotele Kryształ, Agat, Sasanka w Szklarskiej Porębie i wiele innych.
W ramach zajęć zawodowych jeden dzień w tygodniu uczniowie wyjeżdżają do okolicznych hoteli i obiektów (m.in. Hotel Mościcki i Prezydent w Spale), gdzie zamiast lekcji w szkole odbywają się zajęcia praktyczne.  

 

 


Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • sekretarka
 • steward/stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • pokojowa
 • barman

 03

Z życia hotelarza


Festiwal Podróżniczy  


Konkurs savoir vivre  


Wycieczka rowerowa do hoteli w Spale  

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl