Technik mechatronik 2016

Technik mechatronik to zawód wiążący wiele dziedzin techniki takich jak: elektronika, mechanika, informatyka i automatyka. Kandydat do zawodu powi­nien więc inte­re­sować się zagad­nie­niami ogól­no­tech­nicz­nymi i przed­mio­tami ścisłymi oraz informatyką. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”, które dają szanse na szybkie zatrudnienie.

Mecha­tronik to osoba, która umie projek­tować, konstruować, programować, obsłu­giwać, diagnozować i naprawiać nowo­czesne urzą­dzenia i linie produk­cyjne. Potrafi łączyć umie­jęt­ności wielu dzie­dzin nauki, bo tego wymaga nowo­czesny prze­mysł. Mecha­tronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowo­cze­snych urzą­dzeń tech­nicz­nych. Może to być prze­mysł spożywczy, ener­getyczny, samo­cho­dowy, budow­nictwo, medy­cyna lub ochrona środowiska.

 

 

 

Mechatronika jest synergią różnych dziedzin techniki.

 

Technik mechatronik posiada wiedzę z zakresu:

 • montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
 • montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,   
 • montażu elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

    

 

    

Podczas całego cyklu kształcenia uczący się osiągnie efekty kształcenia stanowiące podstawę uzyskania następujących kwalifikacji zawodowych:

 1. E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 2. E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 3. E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
   
 

    

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:

 • projek­to­wanie i konstru­owanie urzą­dzeń z wyko­rzy­sta­niem technik komputerowych,
 • obsługa i progra­mo­wanie robotów przemysłowych,
 • auto­ma­tyka i obsługa urzą­dzeń współ­cze­snych linii produk­cyj­nych i montażowych,
 • projek­to­wanie i serwis układów stero­wania urzą­dzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagno­styka i naprawa urzą­dzeń z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snych urzą­dzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urzą­dzeń i systemów mechatronicznych.
   

 

  

Ukończenie szkoły w zawodzie technik mechatronik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

   

 phoca thumb l 08

 

 

 

 

 

 

 

 09

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk