Krok do sukcesu 2016 - 2018

 

logo3

Koordynator projektu - Jolanta Nikodemska


Harmonogramy kursów

 

cnc

MU 2018

ang 1tmmet

ang 2ti

LS BW

cpp

T1 ACAD 2018

T2 ACAD 2018

T3 ACAD 2018

 ja


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

 

1th ang2017

1thang2017

 

 

th2 ecdl 2018

th1 ecdl 2018

3DstudioMax

kurs spawania

LEGO 2018

 cpp


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

mp

mt ang

ang 2ti

ang 3TI

 

acad1

acad2

2th ang

 

 th1 ecdl 2017 18

th2 ecdl 2017 18

 

 kel th


Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa
w projekcie pt. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 w Tomaszowie Mazowieckim”
Rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do biura projektu w celu podpisania umowy uczestnictwa ucznia w projekcie według następującego harmonogramu:
Mechatronicy – wtorek (10.10.2017) od godz. 8.00 do godz. 12.30
Informatycy  - środa (11.10.2017) od godz. 8.00 do godz. 12.30
Hotelarze – czwartek (12.10.2017) od godz. 8.00 do 10.30
Mechanicy i Elektrycy – czwartek (12.10.2017) od godz. 10.30 do godz. 12.30


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa
w projekcie pt. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 w Tomaszowie Mazowieckim”
Rok szkolny 2017/2018

Wszyscy zakwalifikowani do projektu mają obowiązek dostarczyć pozostałe dokumenty  (deklaracja + umowa- dostępne na stronie szkoły) do biura projektu (pokój pani wicedyrektor) do poniedziałku 2 października 2017 r. do godz. 12.35.


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 


Rekrutacja do projektu "Krok do sukcesu..."

 Rozpoczęła się już rekrutacja do uczestnictwa
w projekcie:
Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tomaszowie Maz.
Rekrutacja zakończy się 22 września 2017 r.
o godz. 14.00.
W wyniku przeprowadzonych procedur wyłonionych zostanie 80 uczestników projektu
w roku szkolnym 2017/2018. Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem projektu dostępne są na stronie www szkoły.

 

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Regulamin projektu (pdf)

Regulamin rekrutacji (pdf)

Umowa (pdf)

 

Spotkanie dotyczące projektów realizowanych w ZSP Nr 1

foto

8 czerwca 2017 roku uczniowie Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 wszystkich kierunków kształcenia brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dyrekcję Szkoły dotyczącym projektów realizowanych i planowanych w ZSP Nr 1 w obecnym roku szkolnym i przyszłych latach szkolnych.

- Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

- Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej


Zostały przedstawione uczniom cele główne i szczegółowe każdego z projektów, zasady rekrutacji oraz przewidziany okres realizacji projektów, całkowita wartość projektów i prognozowane rezultaty. Spotkanie prowadziła Pani Wicedyrektor Jolanta Nikodemska, obecni również byli Pan Wicedyrektor Arkadiusz Broniarek, Kierownik Szkolenia Praktycznego Sylwia Błoch i Pan Arkadiusz Świątek.

3  3

 


Podsumowanie kursu j. angielskiego zawodowego

W środę 7 maja 2017 r. w auli szkolnej 50 uczestników kursu języka angielskiego zawodowego na poziomie rozszerzonym odebrało zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Kurs ten odbył się w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadagimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

001  001

001  001


 

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla osób objętych stażem:

25.04 - 28.04.2017 od godz. 8.00


Kursy projektu "Krok do sukcesu..." - 1 sem. 2017

tannhjul fremtiden

Informuję, że od stycznia ruszyły kursy projektu:

„Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim”
 
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
 
Proszę uczestników kursów o zapoznanie się z harmonogramami zajęć następujących kursów i szkoleń:
 
1.Język angielski zawodowy, poziom rozszerzony
2. Kurs praktycznego programowania C++
3. Kurs programowania robotów LEGO
4. Kurs ECDL zakończony certyfikatem
5. Kurs operatora obrabiarek CNC zakończony certyfikatem
6. Kurs spawacza MAG zakończony nabyciem uprawnień
7. Kurs 3Dstudio MAX zakończony certyfikatem
 
W najbliższym czasie poinformujemy o kolejnych terminach pozostałych kursów i szkoleń.
Jacek Matyszewski
 

Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF
 
 
 
doradztwo
 
java
 
 
 
 
doradztwo i
 
doradztwo2
 
doradztwo
 
ang MU
 
ang AN 4
ang AN 3
 
ang AN 2
 
 
bar2
 
th2 ang marzec
 
MT SMH
 
T SEP
 
acad
 
ecdl2
 
 
2
 
3
 
 
4
 
5
 
6
 
lego
 
8
 
 9
 
gal
 
10
 

Kursy projektu "Krok do sukcesu..." - listopad - grudzień 2016

Szczegółowy harmonogram zadania: Kurs praktycznego programowania C++

w roku kalendarzowym 2016

w projekcie nr RPLD.11.03.01-10-0013/15

„Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”

 

c

Szczegółowy harmonogram zadania: Język angielski zawodowy - poziom rozszerzony

w roku kalendarzowym 2016

w projekcie nr RPLD.11.03.01-10-0013/15

„Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”

 

ang new

Wyniki rekrutacji do projektu „Krok do sukcesu zawodowego..."

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że dostępne są listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe i obejmuje :
  • - Bezpłatne szkolenia i kursy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych
  • - Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
  • - Płatne staże zawodowe dla uczniów u pracodawców
Zakwalifikowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do biura projektu (pokój wicedyrektora - nowy budynek), celem podpisania dokumentów i umowy - wg grafiku:
środa - 19 pażdziernika - od godz. 11.30 - klasy TH, TM, TE
czwartek - 20 pażdziernika - od godz. 8.45 - klasy Ti, MT, Tet
 
 
        ORGANIZATOR
Powiat Tomaszowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedłużenie naboru do projektu "Krok do sukcesu..."

W związku z niepełnym napływem wniosków od uczennic i uczniów klas : technikum hotelarskiego i mechanicznego, decyzją Dyrektora szkoły, przedłuża się dla tych zawodów termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Projektu KROK DO SUKCESU

do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15. - piątek !!!

To może być dla Was szansa na nowe kwalifikacje i ciekawe doświadczenie oraz na lepszy start kariery zawodowej.
Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” są dostępne w sekretariacie szkoły lub - do pobrania - poniżej.

 

plakat 11.3

plakat 11.3 1

2017 04 06 22 47 30 plakat   11.3 TM 2


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat   logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk