Technik informatyk

    indeks

technik informatyk 351203

Kwalifikacje (dotyczy klas czwartych)
  • E12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E13. Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
  • E14. Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE technik informatyk 351203 (2012r)

Kwalifikacje (dotyczy klas drugich i trzecich)

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Kwalifikacje (dotyczy klas pierwszych)

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 


Matura z informatyki

Informator o egzaminie maturalnym z informatyki  + plikiczarnodruk + rysunki

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. II (klasy 4–6 szkoły podstawowej) oraz III (gimnazjum)

Podstawa programowa - edukacja matematyczna i techniczna w tym zajęcia komputerowe i informatyka 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 (PDF)

Przykładowe arkusze:

E.12 ‎Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (część ‎pisemna + część praktyczna + pliki)‎

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej


Udział w projekcie IT Szkoła

Warszawska Wyzsza Szkola Informatyki - Wydzial Informatyki - DreamSpark Premium
https://e5.onthehub.com/d.ashx?s=5ripft2iqq

 


Z życia informatyka

Łódzkie Dni IT na wydziale Fizyki i i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 

Łódzkie Dni IT na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

 

Komputer chłodzony olejem

   

Wycieczka do łódzkiego Dell'a

 
  

 


 

 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl